به علت نوسان شدید قیمت ارز لطفا قبل از خرید قیمت را تلفنی چک کنید شماره تماس 02166715573

آماتی amati  

 • ویولن آماتی مدل 100 سایز 1/4 ارشه گرد - صفحه رو افرا-صفحه زیر کاج-سیم گیر معمولی-چانه گیر معمولی-همراه با هارد کیس - آرشه و کلیفون

  2,950,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن اماتی مدل 220 سایز 4/4- صفحه رو   کاج   صفحه پشت   افرا   کلاف   افرا   دسته   افرا   سیم‌گیر   آبنوس   گریف   آبنوس

  7,450,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن اماتی مدل 200 سایز 2/4-جعبه چهار گوش به همراه رطوبت سنج -قطعات ابنوس -ارشه هشت پر -سیم الیس 705 -صفحه رو افرا -صفحه زیر کاج فر دار -سیم گیر ابنوس تاندون حرفه ای -چانه گیر ابنوس

  5,850,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن اماتی مدل 200 سایز 3/4-جعبه چهار گوش به همراه رطوبت سنج -قطعات ابنوس -ارشه هشت پر -سیم الیس 705 -صفحه رو افرا -صفحه زیر کاج فر دار -سیم گیر ابنوس تاندون حرفه ای -چانه گیر ابنوس

  5,850,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن اماتی مدل 200 سایز 4/4-قطعات ابنوس -ارشه هشت پر -سیم الیس 705 -صفحه رو افرا -صفحه زیر کاج فر دار -سیم گیر ابنوس تاندون حرفه ای -چانه گیر ابنوس

  5,850,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن اماتی مدل 160 سایز 2/4-جعبه معمولی -قطعات ابنوس-ارشه گرد-صفحه رو افرا-صفحه زیر کاج فر دار-سیم گیر فلزی -چانه گیر رزوود

  4,950,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن اماتی مدل 160 سایز 3/4-جعبه معمولی -قطعات ابنوس-ارشه گرد-صفحه رو افرا-صفحه زیر کاج فر دار-سیم گیر فلزی -چانه گیر رزوود

  4,950,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن آماتی مدل 160 سایز 4/4-جعبه معمولی -قطعات ابنوس-ارشه گرد-صفحه رو افرا-صفحه زیر کاج فر دار-سیم گیر فلزی -چانه گیر رزوود

  4,750,000تومان 4,950,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن آماتی مدل 150 سایز 2/4-جعبه معمولی -قطعات ابنوس-ارشه گرد-صفحه رو افرا-صفحه زیر کاج فر دار-سیم گیر فلزی -چانه گیر رزوود

  4,150,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن آماتی مدل 150 سایز 3/4-جعبه معمولی -قطعات ابنوس-ارشه گرد-صفحه رو افرا-صفحه زیر کاج فر دار-سیم گیر فلزی -چانه گیر رزوود

  4,150,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن آماتی مدل 150 سایز 4/4 جعبه معمولی -قطعات ابنوس-ارشه گرد-صفحه رو افرا-صفحه زیر کاج فر دار-سیم گیر فلزی -چانه گیر رزوود

  4,150,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ویولن آماتی مدل 100 سایز 3/4  ارشه گرد - صفحه رو افرا-صفحه زیر کاج-سیم گیر معمولی-چانه گیر معمولی-همراه با هارد کیس - آرشه و کلیفون

  2,950,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف