بدلیل تعطیلی سرویسهای ارسال،سفارت شهرستان بعد از تعطیلات انجام میشود

از هر سطحی در هر کجا که می‌خواهید اسکن بگیرید
اسکنرهای تخت شما را به مکانی که در آن قرار دارند و سطوحی خاص محدود می‌کنند.
با اسکنر دستی می‌توانید از هر سطحی یک کپی دیجیتالی داشته باشید: کتاب، مجله، پوستر، روزنامه، طرح روی دیوار و ...

اسکنر دستی Scanner 

لیست مقایسه محصولات

انصراف