اسکنر دستی Scanner

اسکنر دستی Scanner

از هر سطحی در هر کجا که می‌خواهید اسکن بگیرید اسکنرهای تخت شما را به مکانی که در آن قرار دارند و سطوحی خاص محدود می‌کنند. با اسکنر دستی می‌توانید از هر سطحی یک کپی دیجیتالی داشته باشید: کتاب، مجله، پوستر، روزنامه، طرح روی دیوار و ...
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم