از هر سطحی در هر کجا که می‌خواهید اسکن بگیرید
اسکنرهای تخت شما را به مکانی که در آن قرار دارند و سطوحی خاص محدود می‌کنند.
با اسکنر دستی می‌توانید از هر سطحی یک کپی دیجیتالی داشته باشید: کتاب، مجله، پوستر، روزنامه، طرح روی دیوار و ...

اسکنر دستی Scanner 

لیست مقایسه محصولات

انصراف