بدلیل تعطیلی سرویسهای ارسال،سفارت شهرستان بعد از تعطیلات انجام میشود

REMO رمو 

 • کاغذ خردکن رمو مدل سی 5100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  5,350,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 4100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  1,220,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کاغذ خردکن رمو مدل سی 3200 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  2,060,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 3100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  1,425,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کاغذ خردکن رمو مدل سی 2100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  2,270,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ خردکن رمو مدل سی 1500 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  1,550,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 1400 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  5,200,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 1200 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  1,150,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 1100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  1,050,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کاغذ خردکن رمو مدل سی 2200 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  2,450,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف