به علت نوسان شدید قیمت ارز لطفا قبل از خرید قیمت را تلفنی چک کنید شماره تماس 02166715573

رمو REMO 

 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 5100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  7,350,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 4100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  1,220,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کاغذ خردکن رمو مدل سی 3200 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  5,700,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کاغذ خردکن رمو مدل سی 3100 کاغذ خردکن رمو مدل سی 3100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  7,400,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 2100 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  4,370,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 1500 قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  3,350,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 1400 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  3,200,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کاغذ خردکن رمو مدل سی 1200 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  3,450,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 1100  قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی   قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف  قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD  دارای محافظ حرارتی موتور نوع برش: پودریقابلیت خرد کردن CD: داردورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد

  3,000,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کاغذ خردکن رمو مدل سی 2200 -قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی - قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف- قابلیت خرد کردن سوزن . کلیپس و CD - دارای محافظ حرارتی موتور

  3,450,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف