گیتار کلاسیک یک ساز آکوستیک چوبی با شش سیم از جنس نایلون است که بر روی سه تای آن‌ها  یک سیم فلزی ظریف به شکل فنر پیچانده می‌شود.گیتار کلاسیک یا اسپنیش عضوی از خانواده‌ی گیتارهاست که در موسیقی کلاسیک به کار برده می‌شود.  گیتار کلاسیک به نوازنده امکان اجرای ملودی‌های پیچیده‌ای را می‌دهد که به اجرای چند نت هم‌زمان نیاز دارند و از این رو به عنوان یک...

گیتار کلاسیک یک ساز آکوستیک چوبی با شش سیم از جنس نایلون است که بر روی سه تای آن‌ها  یک سیم فلزی ظریف به شکل فنر پیچانده می‌شود.گیتار کلاسیک یا اسپنیش عضوی از خانواده‌ی گیتارهاست که در موسیقی کلاسیک به کار برده می‌شود.  گیتار کلاسیک به نوازنده امکان اجرای ملودی‌های پیچیده‌ای را می‌دهد که به اجرای چند نت هم‌زمان نیاز دارند و از این رو به عنوان یک ساز سولو یا تکنوازی شناخته شده است و علاوه بر موسیقی کلاسیک، در دیگر سبک‌های موسیقی از جمله موسیقی پاپ هم کاربرد زیادی دارد.

بیشتر

کلاسیک 

زیرشاخه ها

 • نوع ساز گیتار کلاسیک اندازه 4/4 جنس صفحه‌ی رویی صنوبر (Spruce) جنس صفحه‌ی پشتی ماهون (Mahogany) جنس صفحات کناری افرا (Maple) جنس بدنه چوب جنس دسته ماهون (Mahogany)

  460,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  نوع ساز:گیتار الکترو کلاسیک اندازه:4/4برش کات‌ اوی:داردپیکاپ:دارد

  7,280,000تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • گیتار کلاسیک الحمبرا مدل 4P-Abeto  - اندازه4/4 -  جنس صفحه‌ی روییصنوبر (Spruce)-جنس صفحه‌ی پشتیماهون (Mahogany)-جنس صفحات کناریماهون (Mahogany)-جنس بدنهافرا (Maple)-جنس دستهماهون (Mahogany)-جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاریرزوود (Rosewood) -جنس سردستهماهون (Mahogany)

  10,800,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • گیتار کاسیک الحمبرا مدل 10P With Case -نوع سازگیتار کلاسیک -اندازه 4/4-جنس صفحه‌ی روییصنوبر (Spruce)-جنس صفحه‌ی پشتیماهون (Mahogany)-جنس صفحات کناریماهون (Mahogany)-جنس بدنهافرا (Maple)-جنس دستهماهون (Mahogany)

  32,450,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • گیتار کلاسیک الحمبرا مدل 11P With Case  -نوع سازگیتار کلاسیک -اندازه4/4-جنس صفحه‌ی روییصنوبر (Spruce)-جنس صفحه‌ی پشتیماهون (Mahogany)-جنس صفحات کناریماهون (Mahogany)-جنس بدنهافرا (Maple)-جنس دستهماهون (Mahogany)-شکل دسته Wizard پنج تکه از گرذو و افرا -شکل بدنهSolid Indian Rosewood-سیستم اتصال دستهNeck-through

  38,650,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • جنس صفحه‌ی روییسدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) -جنس صفحه‌ی پشتماهون لمینت (Laminated Mahogany)جنس صفحات کناری -ماهون لمینت (Laminated Mahogany)-جنس دستهماهون (Mahogany)-جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاریرزوود هندی (Indian Rosewood) -جنس ماشین هدروکش نیکل

  5,390,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • رنگ بدنه |Body Finish High Gloss PUجنس چوب دسته | Neck Mahoganyجنس چوب صفحه رو |Top Solid European Cedarجنس چوب صفحه پشت و کنار| Back&Side Rosewoodجنس چوب صفحه پشت |Back Indian Rosewoodتیونر |Tuner Martinez Gold Tuning Machines 88جنس چوب صفحه کنار |Side Indian Rosewood

  10,500,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • جنس چوب صفحه رو |Top Solid German Spruceجنس چوب صفحه پشت و کنار| Back&Side Rosewoodجنس چوب صفحه پشت |Back Rosewoodتیونر |Tuner -جنس چوب صفحه کنار |Side Rosewoodپیکاپ | Pickup -جنس صفحه انگشت گذاری | Fingerboard Rosewood

  8,100,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • جنس چوب صفحه رو |Top Spruceجنس چوب صفحه پشت و کنار| Back&Side Mahoganyجنس چوب صفحه پشت |Back Mahogany جنس چوب صفحه کنار |Side Mahogany

  2,150,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •  چوب دسته | Neck Mahoganyجنس چوب صفحه رو |Top Spruceجنس چوب صفحه پشت و کنار| Back&Side Mahoganyجنس چوب صفحه پشت |Back Mahogany

  1,750,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • گیتار کلاسیک الحمبرا مدل 1C مشکی -رنگ بدنه |Body Finish matt black -جنس چوب دسته | Neck Mahogany-جنس چوب صفحه رو |Top Solid Red Cedar-جنس چوب صفحه پشت و کنار| Back&Side Mahogany-جنس چوب صفحه پشت |Back Mahogany

  7,100,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • نوع سازگیتار کلاسیک -اندازه4/4-جنس صفحه‌ی روییصنوبر (Spruce)-جنس صفحه‌ی پشتیماهون (Mahogany)-جنس صفحات کناریماهون (Mahogany)-جنس بدنهچوب-جنس دستهماهون (Mahogany)

  730,000تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف