بدلیل تعطیلی سرویسهای ارسال،سفارت شهرستان بعد از تعطیلات انجام میشود

پوپیتر(پایه نت) این امکان را هنرمند یا هنر آموز مدهد تا دفتر نت، نت قطعات، کتاب یا جزوه راهنما را روی پایه نت قرار دهد و با تنظیم کردن پایه آن ایستاده یا نشسته مشغول تمرین یا اجرا شود.این محصولات قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه را دارند.  فرشگاه اینرنتی دودوک عرضه کننده پوپیتر(پایه نت) و ارسال به سراسر ایران.

انواع میز و پایه و پوپیتر(پایه نت) 

لیست مقایسه محصولات

انصراف