سنتور از اصیل ترین ساز های ایرانی است که یادگیری آن مورد استقبال عموم است و فروشگاه اینترنتی دودوک کتاب های آموزشی آن را اراعه می دهد.

سنتور 

لیست مقایسه محصولات

انصراف