سیم گیتار بخش مهمی از یک گیتار است که گاهی نیاز به تعویض دارد. شرکت دودوک اراعه دهنده انواع این سیم هاست.

سیم گیتار 

لیست مقایسه محصولات

انصراف