نماد اعتماد الکترونیکی

رهگیری سفارش

کد امنیتی

تولید کننده‌ها

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

کنتراست (Contrast)

کنتراست که با نماد n:1 نمایش داده می شود بیانگر درجه تضاد بین رنگ سیاه و رنگ سفید در تصاویر پخش شده توسط دیتا پروژکتور می باشد. کنتراست پارامتریست که واحد ندارد و تنها به شکل عددی نظیر 600:1 نمایش داده می شود. هر چه این نسبت بزرگتر باشد به این معنیست که فاصله بین سیاهترین نقطه و سفیدترین نقطه تصویر بیشتر بوده که موجب تفکیک بهتر رنگها در فاصله مرزی بین دو رنگ مجاور  شده و نتیجتا وضوح تصویر بیشتر می شود.

هیچ محتوایی موجود نیست