ارسال سریع

حساسیت شما در یک خرید اینترنتی برای دریافت سریع محصولات دغدغه اصلی ماست ، برای همین ارسال دقیقا همان محصول مدنظرشما و تحویل سریع آن به دستتان هدف نهایی ماست.

ارسال پیک موتوری در تهران، در همان روز ثبت سفارش

ارسال بسته های پیک موتوری مرتبط با سفارش هایی که تا ساعت ۵ بعد از ظهر روز کاری دریافت می شوند؛ در همان روز کاری می باشد. درخواست های ثبت شده برای دریافت به صورت پیک موتوری که بعد از ۶ بعد از ظهر ثبت می شوند؛ در اولین ساعات روز کاری بعد پیگیری می شوند. پس از ارسال بسته توسط پیک، معمولاً تحویل در همان روز صورت می گیرد .

هزینه ارسال :

هزینه ی ارسال فاکتور با توجه به مبلغ کل فاکتور شما متفاوت است.

عنایت داشته باشید فرقی نمی کند شما در سبد خرید خود یک محصول انتخاب کرده باشید یا چندین محصول. جمع کل محصولات سبد خرید مد نظر است.

اگر جمع کل سبد خرید شما بیشتر از ۰۰۰۱۵۰تومان باشد ، ارسال بصورت کاملا رایگان در تهران انجام شده و محصول شما  توسط پیک موتوری ارسال خواهد شد.